Ostatnie aktualności:
Dziś jest , roku

Godziny pracy przedszkola


6:30-16:00


Dyrektor przymuje strony


Środa 14:00-15:00
Czwartek 8:30-9:30


Sekretariat czynny


Od poniedziałku do piątku 8:30-15:00


Konsultacje pedagoga specjalnego


Wtorek 13:00-14:00


WIZJA I MISJA Miejskiego Przedszkola Samorządowego w Suchej Beskidzkiej


Ustalenia wychowawcze rodziców i nauczycieli w Miejskim Przedszkolu Samorządowym w Suchej Beskidzkiej.


Pozytywne sposoby reagowania na zachowanie dziecka:
 • Konsekwencja w wymaganiach.
 • Właściwe wzory do naśladowania.
 • Dobra współpraca rodziny i przedszkola.
 • Jednolity front oddziaływania.
 • Wzmacnianie pozytywnych zachowań.
 • Unikanie agresji.
 • Właściwy dobór literatury.


Negatywne reagowanie na zachowanie dziecka:
 • Krzyk.
 • Używanie brzydkich słów.
 • Bicie , szarpanie.
 • Krytykowanie /można krytykować zachowanie lecz nie osobę/.
 • Odraczanie na potem reakcji na zachowanie.
 • Uleganie zachciankom dziecka.
 • Podawanie kategorycznych zakazów /bez wyjaśnienia/.


Sposoby nagradzania:
 • Buziaki, przytulanie.
 • Pozwolenie na ulubioną aktywność, czynność, zabawę,potrawę, samodzielne podjęcie decyzji, dodatkowa ilość czasu spędzone z dzieckiem.
 • Pochwała słowna, niewerbalna /uśmiech, uścisk, gest, pocałunek/.
 • Stosowanie wyróżnień, pochwał.
 • Spełnianie marzeń dziecka.
 • Drobny prezent – lecz nie codziennie.
 • Możliwość siedzenia na tronie /tzw. tronowanie/.


Sposoby karania:
 • Omówienie lub ograniczenie ulubionej aktywności towarzyskiej.
 • Odebranie przyjemności.
 • Pouczenie słowne.
 • Wyrażenie dezaprobaty.
 • Wyrażenie smutku, niezadowolenia z zachowania dziecka.
 • Postawienie w określone miejsce /krzesełko/.
 • Odizolowanie dziecka, jeżeli jego zachowanie zagraża innym, w inne miejsce bez słownego upokarzania ,/ gdy inne wymienione metody nie skutkują/.


Kodeks norm i zasad Miejskie Przedszkole Samorządowe w Suchej Beskidzkiej


Rodzicu!
 • Współpracuj z nauczycielami i dyrektorem przedszkola!
 • Bądź punktualny!
 • Bądź wyrozumiały /nauczyciel ma pod opieką 25 dzieci/!
 • Interesuj się życiem przedszkola!
 • Bądź szczery i otwarty!
 • Bądź życzliwy!
 • Przestrzegaj regulaminów!
 • Bądź konsekwentny w respektowaniu umów!
 • Dostosuj rytm dnia domowego do przedszkolnego!
 • Dawaj dobry przykład relacji i postępowania!
 • Czytaj informacje i ogłoszenia!
 • Wykazuj się kulturą osobistą w rozwiązywaniu kwestii spornych!


Nauczycielu!
 • Bądź kompetentny!
 • Bądź kreatywny i pomysłowy!
 • Pracuj nad dobrą atmosferą w przedszkolu i w grupie!
 • Bądź życzliwy i serdeczny!
 • Bądź szczery i otwarty!
 • Troszcz się o dzieci i dawaj dobry przykład!
 • Bądź cierpliwy i wyrozumiały!
 • Toleruj odmienność!
 • Bądź wrażliwy na krzywdę!
 • Dbaj o poczucie bezpieczeństwa dzieci!
 • Zaangażuj się w pracę!
 • Dbaj o kulturę osobistą i takt pedagogiczny!
 • Bądź konsekwentny i wrażliwy na krzywdę!
 • Wspieraj rodziców jako fachowiec!
 • Konsekwentnie respektuj zasady życia społecznego!
 • Rozwiązuj każdy problem dziecka! Staraj się o dobry humor!


Jednolite kodeksy grupowe zachowań


Zasady zachowania się podczas posiłków
 1. Przed posiłkami myjemy ręce.
 2. Przy stoliku siedzimy prosto.
 3. Nie huśtamy się na krześle.
 4. Rozpoczynamy jedzenie po słowie „smacznego”
 5. Podczas jedzenia nie rozmawiamy i nie mlaskamy.
 6. Nie bawimy się sztućcami i jedzeniem.
 7. Podnosimy rękę prosząc o dokładkę.
 8. Po zakończeniu jedzenia dziękujemy i zasuwamy krzesło.
Zasady zachowania się w łazience
 1. Do łazienki wchodzimy w rzędzie.
 2. Najpierw korzystamy z toalety, a potem myjemy ręce.
 3. Z toalety korzystamy pojedynczo.
 4. Zawsze po sobie spłukujemy wodę w toalecie.
 5. Podwijamy rękawy.
 6. Mydło dozuje nauczyciel lub wyznaczone dziecko.
 7. Nie chlapiemy wodą.
 8. Ręce wycieramy we własny ręcznik.
 9. Oszczędzamy wodę.
 10. Nie podglądamy się wzajemnie.
Zasady zachowania się w szatni
 1. Do szatni schodzimy parami za nauczycielem.
 2. Idąc do szatni nie skaczemy po schodach.
 3. Nie biegamy, nie krzyczymy, nie popychamy innych i nie ślizgamy się w szatni.
 4. Po ubraniu lub rozebraniu siadamy na wyznaczoną ławkę.
 5. Ubrania wkładamy do swoich półek.
 6. Pamiętamy o kolejności zakładania i zdejmowania ubrań.
 7. Przed wejściem do budynku otrzepujemy ubrania i buty.
 8. Wracając do szatni ustawiamy się w pary na wezwanie nauczyciela.


Rozkład dnia


6:30-8:00 Organizowanie fachowej opieki pedagogicznej
 • adaptacja dziecka w grupie
 • rozwijanie zdolności twórczych
 • wspieranie indywidualnych zainteresowań
 • doskonalenie umiejętności samoobsługowych
 • organizowanie gier i zabaw edukacyjnych


8:00-13:00 Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego
 1. Zabawy swobodne przy niewielkim udziale nauczyciela (co najmniej 1/5 czasu)
 2. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku:
  • gry i zabawy ruchowe
  • obserwacje przyrodnicze
  • prace gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze itp. (co najmniej 1/5 czasu)
 3. Zajęcia dydaktyczne realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego (najwyżej 1/5 czasu)
 4. Czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne (2/5 czasu)


13:00-16:00 Organizowanie fachowej opieki pedagogicznej
 • zabawy relaksująco wyciszające
 • rozwijanie zdolności twórczych
 • wspieranie indywidualnych zainteresowań
 • doskonalenie umiejętności samoobsługowych
 • organizowanie imprez okolicznościowych


Posiłki


9:00-9:30 Śniadanie
12:00-12:30 Obiad
14:30-14:45 Podwieczorek


Uwaga
Dla dzieci, które idą wcześniej podwieczorek o godzinie 13:00

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE !!!


TERMINY WPŁAT ZA PRZEDSZKOLE
Do ostatniego dnia każdego miesiąca nauczyciele podsumowują faktyczny pobyt dzieci w przedskolu.
Do 03 każdego miesiąca wicedyrektor dokonuje naliczeń i rozdawane są książeczki opłat rodzicom.
Do 08 każdego miesiąca rodzice dokonują wpłat i oddają książeczki z potwierdzeniem wpłaty.
Opłata za przedszkole będzie naliczana z dołu. Rodzice zapłacą za luty 2019 do 08.03.2019 r.

Zasady opłat za przedszkole


Uczciwie i dokładnie notoujemy godziny przyprowadzania i odbierania dziecka
Pobieramy książeczkę do dnia 3 każdego miesiąca
 • Dbamy aby na książeczkach widniały zapisy: za co dokonywana jest opłata /opłata za przedszkole/, nazwisko i imię dziecka /nie rodzica/, dokładna kwota wpłaty /wraz z groszami/, za jaki miesiąc dokonywana jest wpłata.

 • Przestrzegamy zasady terminowego wpłacania nalezności /do 8-go każdego miesiąca/

 • Książeczkę z kwitem potwierdzającym wpłatę oddajemy najpóźniej do 15 – go każdego miesiąca u wychowawców grupy!

 • Wpłaty można dokonać w kasie Urzędu Miasta Sucha Beskidzka lub przelewem lecz za każdym razem należy oddać potwierdzenie wpłaty.

 • Należność opłaty za przedszkole naliczana jest z dołu, /tj. za miesiąc luty wpłacamy do 08.03.2019 r. itd./

 • Wszystkie zasady opłat za przedszkole zawarte są w Statucie Przedszkola /patrz strona internetowa/


Sucha Beskidzka 01.02.2019r.

Projekt i wykonanie: Beziworld.eu & Bohomaz Kontynuacja projektu: Uczniowie ZS im. W.Goetla