Organizacja i rozkład dnia

Godziny pracy przedszkola

6:30-16:00

Dyrektor przyjmuje strony

Środa 14:00-15:00
Czwartek 8:30-9:30

Sekretariat czynny

Od poniedziałku do piątku 8:30-15:00

Konsultacje pedagoga specjalnego

Wtorek 13:00-14:00

Rozkład dnia

6:30-8:00 Organizowanie fachowej opieki pedagogicznej

 • adaptacja dziecka w grupie
 • rozwijanie zdolności twórczych
 • wspieranie indywidualnych zainteresowań
 • doskonalenie umiejętności samoobsługowych
 • organizowanie gier i zabaw edukacyjnych

8:00-13:00 Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego

 • Zabawy swobodne przy niewielkim udziale nauczyciela (co najmniej 1/5 czasu)
 • Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku:
  • gry i zabawy ruchowe
  • obserwacje przyrodnicze
  • prace gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze itp. (co najmniej 1/5 czasu)
 • Zajęcia dydaktyczne realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego (najwyżej 1/5 czasu)
 • Czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne (2/5 czasu)

13:00-16:00 Organizowanie fachowej opieki pedagogicznej

 • zabawy relaksująco wyciszające
 • rozwijanie zdolności twórczych
 • wspieranie indywidualnych zainteresowań
 • doskonalenie umiejętności samoobsługowych
 • organizowanie imprez okolicznościowych

Posiłki

 • 9:00-9:30 Śniadanie
 • 12:00-12:30 Obiad
 • 14:30-14:45 Podwieczorek

Uwaga: Dla dzieci, które idą wcześniej podwieczorek o godzinie 13:00

Opłaty – terminy wpłat za przedszkole

Do ostatniego dnia każdego miesiąca nauczyciele podsumowują faktyczny pobyt dzieci w przedszkolu.
Do 3 dnia każdego miesiąca wicedyrektor dokonuje naliczeń i rozdawane są książeczki opłat rodzicom.
Do 8 dnia każdego miesiąca rodzice dokonują wpłat i oddają książeczki z potwierdzeniem wpłaty.
Opłata za przedszkole będzie naliczana z dołu. Rodzice zapłacą za luty do 8 marca.

Zasady opłat za przedszkole

 • Uczciwie i dokładnie notujemy godziny przyprowadzania i odbierania dziecka
 • Pobieramy książeczkę do dnia 3 każdego miesiąca
 • Dbamy aby na książeczkach widniały zapisy: za co dokonywana jest opłata /opłata za przedszkole/, nazwisko i imię dziecka /nie rodzica/, dokładna kwota wpłaty /wraz z groszami/, za jaki miesiąc dokonywana jest wpłata.
 • Przestrzegamy zasady terminowego wpłacania należności /do 8-go każdego miesiąca/
 • Książeczkę z kwitem potwierdzającym wpłatę oddajemy najpóźniej do 15 – go każdego miesiąca u wychowawców grupy!
 • Wpłaty można dokonać w kasie Urzędu Miasta Sucha Beskidzka lub przelewem lecz za każdym razem należy oddać potwierdzenie wpłaty.
 • Należność opłaty za przedszkole naliczana jest z dołu, /tj. za miesiąc luty do 8 marca itd./

Wszystkie zasady opłat za przedszkole zawarte są w Statucie Przedszkola /patrz strona internetowa/

Dodatkowe informacje

Zapraszamy do kontaktu

Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania oraz doradzimy w procesie rekrutacji.