Ostatnie aktualności:
Dziś jest , roku

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


Dyrektor Miejskiego Przedszkola Samorządowego w Suchej Beskidzkiej, w imieniu Zamawiającego - Miejskiego Przedszkola Samorządowego w Suchej Beskidzkiej, ul. Mickiewicza 23, 34-200 Sucha Beskidzka, woj. małopolskie, tel. (33) 874-20-47, ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji, na realizację zadania pn.:

Dostawa produktów spożywczych na potrzeby Miejskiego Przedszkola Samorządowego w Suchej Beskidzkiej

Identyfikator postępowania (miniPortal): 95c04c93-1f49-4899-a07e-5ecae31c0d60

Dokumentacja postępowania znajduje się poniżej.

Ze względu na zmianę przepisów, oferty muszą być składane w postaci elektronicznej (opatrzone odpowiednim podpisem elektronicznym i przesłane przez ePuap) oraz przed złożeniem muszą zostać zaszyfrowane przy użyciu miniPortalu. Szczegółowa instrukcja znajduje się w SZW. Oferty złożone w postaci „papierowej” zostaną odrzucone.

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA


Dyrektor Miejskiego Przedszkola Samorządowego w Suchej Beskidzkiej,
ul. Mickiewicza 23, 34-200 Sucha Beskidzka, tel. (0-33) 874-20-47,
fax (0-33) 874-20-47,
podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze oferty najkorzystniejszej do przetargu nieograniczonego na dostawę produktów spożywczych do Miejskiego Przedszkola Samorządowego w Suchej Beskidzkiej


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


Dyrektor Miejskiego Przedszkola Samorządowego w Suchej Beskidzkiej,
ul. Mickiewicza 23, 34-200 Sucha Beskidzka, tel. (0-33) 874-20-47,
fax (0-33) 874-20-47,
podaje do publicznej wiadomości informację z otwarcia ofert do przetargu nieograniczonego na dostawę produktów spożywczych do Miejskiego Przedszkola Samorządowego w Suchej Beskidzkiej


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


Dyrektor Miejskiego Przedszkola Samorządowego w Suchej Beskidzkiej,
ul. Mickiewicza 23, 34-200 Sucha Beskidzka, tel. (0-33) 874-20-47,
fax (0-33) 874-20-47,
ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.:

„Dostawa produktów spożywczych do Miejskiego Przedszkola Samorządowego w Suchej Beskidzkiej”
Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
03100000-2, 15800000-6.

Rozstrzygnięcie postępowania


Dyrektor Miejskiego Przedszkola Samorządowego w Suchej Beskidzkiej,
ul. Mickiewicza 23, 34-200 Sucha Beskidzka, tel. (0-33) 874-20-47,
fax (0-33) 874-20-47,
podaje do publicznej wiadomości rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:
„Dostawa produktów spożywczych do Miejskiego Przedszkola Samorządowego w Suchej Beskidzkiej ”

PAKIET VIII- Warzywa i owoce”

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


Dyrektor Miejskiego Przedszkola Samorządowego w Suchej Beskidzkiej,
ul. Mickiewicza 23, 34-200 Sucha Beskidzka, tel. (0-33) 874-20-47,
fax (0-33) 874-20-47,
podaje do publicznej wiadomości informację z otwarcia ofert do przetargu nieograniczonego na dostawę produktów spożywczych do Miejskiego Przedszkola Samorządowego w Suchej Beskidzkiej
PAKIET VIII- Warzywa i owoce”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


Dyrektor Miejskiego Przedszkola Samorządowego w Suchej Beskidzkiej,
ul. Mickiewicza 23, 34-200 Sucha Beskidzka, tel. (0-33) 874-20-47,
fax (0-33) 874-20-47,
ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.:
„Dostawa produktów spożywczych do Miejskiego Przedszkola Samorządowego w Suchej Beskidzkiej
PAKIET VIII- Warzywa i owoce” Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
CPV: 03220000-9

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA.


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


Dyrektor Miejskiego Przedszkola Samorządowego w Suchej Beskidzkiej,
ul. Mickiewicza 23, 34-200 Sucha Beskidzka, tel. (0-33) 874-20-47,
fax (0-33) 874-20-47,
podaje do publicznej wiadomości informację z otwarcia ofert do przetargu nieograniczonego na dostawę produktów spożywczych do Miejskiego Przedszkola Samorządowego w Suchej Beskidzkiej
PAKIET VIII- Warzywa i owoce”
Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
CPV: 03220000-9

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


Dyrektor Miejskiego Przedszkola Samorządowego w Suchej Beskidzkiej,
ul. Mickiewicza 23, 34-200 Sucha Beskidzka, tel. (0-33) 874-20-47,
fax (0-33) 874-20-47,
ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.:
„Dostawa produktów spożywczych do Miejskiego Przedszkola Samorządowego w Suchej Beskidzkiej
PAKIET VIII- Warzywa i owoce” Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
CPV: 03220000-9

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2020 ROKUProjekt i wykonanie: Beziworld.eu & Bohomaz Kontynuacja projektu: Uczniowie ZS im. W.Goetla