Ostatnie aktualności:
Dziś jest , roku

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 paragraf 11b: „W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, o których mowa w art. 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów, o których mowa w art. 158 ust. 1 i 3 tej ustawy, podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.”


Art. 158. 1. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów nie zakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo nie zakwalifikowaniu kandydata do danego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, publicznej szkoły, publicznej placówki, na zajęcia w publicznej placówce oświatowo-wychowawczej, na kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych lub na kwalifikacyjny kurs zawodowy. 3. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do danego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, publicznej szkoły, publicznej placówki, na zajęcia w publicznej placówce oświatowo-wychowawczej, na kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych lub na kwalifikacyjny kurs zawodowy. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc.
Lista dzieci przyjętych do Miejskiego Przedszkola Samorządowego w Suchej Beskidzkiej
na rok szkolny 2022/2023 – I etap postępowania podstawowego


1. Bachul Daria Faustyna
2. Bielarz Maria Zofia
3. Drabik Lea
4. Duda – Sarlej Tymon
5. Elżbieciak Filip Tomasz
6. Geyer Kornelia
7. Głuszek Anna Renata
8. Hajdyła Nina Anna
9. Hudziak Antoni Józef
10. Jakubiak Kinga
11. Klimasara Natalia Helena
12. Kozina Maja
13. Kruk Jakub
14. Kubasiak Fabian Hubert
15. Kubasiak Hubert Jakub
16. Kukla Maria Amelia
17. Kulka Natalia Izabela
18. Kurek Łukasz Piotr
19. Lasek Iga
20. Lasek Milena
21. Lenart Agata
22. Machoń Aron Marian
23. Maćko Jan Marian
24. Malina Sebastian
25. Małysz Jakub
26. Matusik Natalia
27. Mika Szymon
28. Mosór Brajan
29. Mosór Brygida
30. Nelle Magdalena Jagoda
31. Pająk Aniela
32. Pawlica Karol Julian
33. Pieczara Jan Przemysław
34. Pochopień Lusi Maria
35. Polak Aleksandra
36. Pyka Antonina Cecylia
37. Raczek Bartłomiej
38. Semik Kacper
39. Sibik Jakub Zbigniew
40. Sobańska Alicja
41. Stanaszek Tymoteusz
42. Stec Oliwier Ksawery
43. Surma Justyna
44. Urbaniec Antoni
45. Wągiel Julia
46. Wątroba Maciej
47. Wądolny Nela
48. Zawiła Oliwia Emilia
49. Ziarek Sebastian
50. Żmudka Ignacy Emil

Dyduch Ewa
(Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej)


Lista dzieci nieprzyjętych do Miejskiego Przedszkola Samorządowego w Suchej Beskidzkiej na rok szkolny 2022/2023 – I etap postępowania podstawowego

1. Baca Nikodem
2. Bisaga Karolina
3. Bury Norbert Viktor
4. Cholewka Maciej Piotr
5. Cholewka Urszula Maria
6. Gębala Brajan
7. Gierat Oliwier
8. Kamińska Amelia Anna
9. Klimasara Mikołaj
10. Klimasara Wiktor
11. Kubieniec Pola
12. Machoń Liliana Lisa
13. Nitoń Maja Michalina
14. Paleczny Weronika
15. Sitko Miłosz
16. Skolimowska Oliwia
17. Smolin Blanka
18. Spyrka Aleksander Bartłomiej
19. Starowicz Bartosz
20. Szczurek Maksymilian
21. Świerkosz Kaja

Do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych tj. od dnia 07.04.2022 r. można składać do Komisji Rekrutacyjnej Miejskiego Przedszkola Samorządowego w Suchej Beskidzkiej wniosek o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola. Złożenie wniosku należy dokonać drogą mailową na adres: mps.sucha@onet.pl
Dyduch Ewa
(Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej)Lista dzieci zakwalifikowanych do Miejskiego Przedszkola Samorządowego w Suchej Beskidzkiej na rok szkolny 2022/2023 – I etap postępowania podstawowego


1. Daria Faustyna B.
2. Maria Zofia B.
3. Lea D.
4. Tymon D. – S.
5. Filip Tomasz E.
6. Kornelia G.
7. Anna Renata G.
8. Nina Anna H.
9. Antoni Józef H.
10. Kinga J.
11. Natalia Helena K.
12. Maja K.
13. Jakub K.
14. Fabian Hubert K.
15. Hubert Jakub K.
16. Maria Amelia K.
17. Natalia Izabela K.
18. Łukasz Piotr K.
19. Iga L.
20. Milena L.
21. Agata L.
22. Aron Marian M.
23. Aleksander M.
24. Jan Marian M.
25. Jakub M.
26. Natalia M.
27. Szymon M.
28. Brajan M.
29. Brygida M.
30. Magdalena Jagoda N.
31. Aniela P.
32. Karol Julian P.
33. Jan Przemysław P.
34. Lusi Maria P.
35. Aleksandra P.
36. Antonina Cecylia P.
37. Bartłomiej R.
38. Kacper S.
39. Jakub Zbigniew S.
40. Alicja S.
41. Tymoteusz S.
42. Oliwier Ksawery S.
43. Justyna S.
44. Antoni U.
45. Julia W.
46. Maciej W.
47. Nela W.
48. Oliwia Emilia Z.
49. Sebastian Z.
50. Ignacy Emil Ż.

Dyduch Ewa
(Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej)
Lista dzieci nie zakwalifikowanych do Miejskiego Przedszkola Samorządowego w Suchej Beskidzkiej
na rok szkolny 2022/2023 – I etap postępowania podstawowego
1. Nikodem B.
2. Karolina B.
3. Norbert Viktor B.
4. Maciej Piotr Ch.
5. Urszula Maria Ch.
6. Brajan G.
7. Oliwier G.
8. Amelia Anna K.
9. Mikołaj K.
10. Wiktor K.
11. Pola K.
12. Liliana Lisa M.
13. Maja Michalina N.
14. Weronika P.
15. Miłosz S.
16. Oliwia S.
17. Blanka S.
18. Aleksander Bartłomiej S.
19. Bartosz S.
20. Maksymilian Sz.
21. Kaja Ś.

Dyduch Ewa
(Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej)Dyrektor Miejskiego Przedszkola Samorządowego w Suchej Beskidzkiej ogłasza rekrutację na rok szkolny 2022/2023


Przyjmujemy dzieci z roczników: 2016, 2017, 2018, 2019 !
Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w kancelarii przedszkola w nieprzekraczalnym terminie:
od 01 marca 2022r. do 15 marca 2022r.
Dokumenty do pobrania na stronie internetowej przedszkola!
Należy je oddać osobiście w godz.7.00-15.00 w budynku przedszkola.
Tel. 33 874-20-47

KONIECZNOŚĆ ZACHOWANIA REŻIMU SANITARNEGO!


Załączone pliki:Projekt i wykonanie: Beziworld.eu & Bohomaz Kontynuacja projektu: Uczniowie ZS im. W.Goetla