Ostatnie aktualności:
Dziś jest , roku

Dyrektor Miejskiego Przedszkola Samorządowego w Suchej Beskidzkiej ogłasza wyniki rekrutacji na rok szkolny 2021/2022

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 paragraf 11b: „W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, o których mowa w art. 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów, o których mowa w art. 158 ust. 1 i 3 tej ustawy, podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.”
Art. 158. 1. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów nie zakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo nie zakwalifikowaniu kandydata do danego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, publicznej szkoły, publicznej placówki, na zajęcia w publicznej placówce oświatowo-wychowawczej, na kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych lub na kwalifikacyjny kurs zawodowy. 3. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do danego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, publicznej szkoły, publicznej placówki, na zajęcia w publicznej placówce oświatowo-wychowawczej, na kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych lub na kwalifikacyjny kurs zawodowy. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc.
Lista dzieci przyjętych do Miejskiego Przedszkola Samorządowego w Suchej Beskidzkiej
na rok szkolny 2021/2022 – I etap postępowania podstawowego

1. Bańdura Julia
2. Brzukała Julia
3. Cebula Marlena
4. Chrząszcz Jan Mateusz
5. Fortuna Karolina Danuta
6. Gałuszka Anna
7. Golec Nadia Barbara
8. Goliasz Laura
9. Gumułka Antoni
10.Hajdyła Igor
11. Janik Julian
12. Jasiurkowska Zuzanna
13. Józefiak Miłosz
14.Juraszek Liwia
15. Kapłon Kacper
16. Kawończyk Zofia
17. Knapczyk Natalia Małgorzata
18. Kolczak Marcel Edward
19. Kopaniszyn Lila
20. Korczak Maja Joanna
21. Kowalik Gabriel Michał
22. Kubas Olaf
23. Kubasiak Iga
24. Kubasiak Maja Maria
25. Kumorowicz Franciszek Emil
26. Kwak Seweryn
27. Lasa Miłosz Michał
28. Lasek Radosław
29. Lenart Adam
30. Lenart Agnieszka
31. Lenart Karolina
32. Mróz Maja Michalina
33. Nisio Sara Anna
34. Paleczny Milena Ewelina
35. Pena Zuzanna
36. Pochopień Wiktoria
37. Polak Paulina
38. Pyka Daria
39. Rusin Kinga
40. Sakowska Amelia Laura
41. Skolimowska Oliwia
42. Słowik Helena Janina
43. Szczepanik Dagmara
44. Szczygieł Miłosz
45. Ścieszka Adrian
46. Śmietana Oliwia
47. Świątek Kamil
48. Wątroba Michał
49. Wójciga Miłosz
50. Wójcik Anna
51. Wysmołek Kacper
52. Zachura Agata Danuta
53. Zajda Franciszek
54. Zajda Zuzanna Aleksandra
55. Zawiła Oliwia Emilia


Lista dzieci nieprzyjętych do Miejskiego Przedszkola Samorządowego w Suchej Beskidzkiej
na rok szkolny 2021/2022 – I etap postępowania podstawowego1.Fujak Zofia
2.Kharuk Markiian
3.Kołodziej Nina
4.Krupczak Jan
5.Lasek Milena
6.Pająk Aniela
7.Plewa Szymon Edward
8.Puk Gabriel
9.Rachel Patryk
10.Sobańska Alicja
11.Surma Adrian Ksawery
12.Ścieszka Kamila
13.Wywijas Mikołaj Jan

Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej
Ewa Dyduch

Do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych tj. od dnia 03.04.2020 r. można składać do Komisji Rekrutacyjnej Miejskiego Przedszkola Samorządowego w Suchej Beskidzkiej wniosek o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola. Złożenie wniosku należy dokonać drogą mailową na adres: mps.sucha@onet.plDyrektor Miejskiego Przedszkola Samorządowego w Suchej Beskidzkiej ogłasza wyniki rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 I etap postępowania podstawowego

Lista dzieci zakwalifikowanych do Miejskiego Przedszkola Samorządowego w Suchej Beskidzkiej
na rok szkolny 2021/2022 – I etap postępowania podstawowego
Rodzice dzieci zakwalifikowanych w I etapie postępowania podstawowego powinni stawić się do przedszkola w celu podpisania deklaracji woli w postaci pisemnego oświadczenia najpóźniej do 29.03.2021 (poniedziałek)

1. Julia B.
2. Julia B.
3. Marlena C.
4. Jan Mateusz Ch.
5. Karolina Danuta F.
6. Anna G.
7. Nadia Barbara G.
8. Laura G.
9. Antoni G.
10. Igor H.
11. Julian J.
12. Zuzanna J.
13. Miłosz J.
14. Liwia J.
15. Kacper K.
16. Zofia K.
17. Natalia Małgorzata K.
18. Marcel Edward K.
19. Lila K.
20. Maja Joanna K.
21. Gabriel Michał K.
22. Olaf K.
23. Iga K.
24. Maja Maria K.
25. Franciszek Emil K.
26. Seweryn K.
27. Miłosz Michał L.
28. Radosław L.
29. Adam L.
30. Agnieszka L.
31. Karolina L.
32. Maja Michalina M.
33. Sara Anna N.
34. Milena Ewelina P.
35. Zuzanna P.
36. Wiktoria P.
37. Paulina P.
38. Daria P.
39. Kinga R.
40. Amelia Laura S.
41. Oliwia S.
42. Helena Janina S.
43. Dagmara Sz.
44. Miłosz Sz.
45. Adrian Ś.
46. Oliwia Ś.
47. Kamil Ś.
48. Michał W.
49. Miłosz W.
50. Anna W.
51. Kacper W.
52. Agata Danuta Z.
53. Franciszek Z.
54. Zuzanna Aleksandra Z.
55. Oliwia Emilia Z.


Lista dzieci nie zakwalifikowanych do Miejskiego Przedszkola Samorządowego w Suchej Beskidzkiej
na rok szkolny 2021/2022 – I etap postępowania podstawowego


1. Zofia F.
2. Markiian K.
3. Nina K.
4. Jan K.
5. Milena L.
6. Aniela P.
7. Szymon Edward P.
8. Gabriel P.
9. Patryk R.
10. Alicja S.
11. Adrian Ksawery S.
12. Kamila Ś.
13. Mikołaj Jan W.

Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej
Ewa DyduchDyrektor Miejskiego Przedszkola Samorządowego w Suchej Beskidzkiej ogłasza rekrutację na rok szkolny 2021/2022

Przyjmujemy dzieci z roczników: 2015, 2016, 2017, 2018!

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w kancelarii przedszkola w nieprzekraczalnym terminie:
od 01 marca 2021r. do 15 marca 2021r.
Dokumenty do pobrania na stronie internetowej przedszkola!
Należy je oddać osobiście w godz.7.00-15.00 w budynku przedszkola.

KONIECZNOŚĆ ZACHOWANIA REŻIMU SANITARNEGO!


Załączone pliki:Projekt i wykonanie: Beziworld.eu & Bohomaz Kontynuacja projektu: Uczniowie ZS im. W.Goetla