Ostatnie aktualności:
Dziś jest , roku

O projekcie.

Miejskie Przedszkole Samorządowe w Suchej Beskidzkiej podjęło chęć przystąpienia do Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. W związki z tym, od X 2014 r. priorytetem działań wszystkich pracowników stały się treści z zakresu profilaktyki zdrowia, realizowane przy współpracy z rodzicami i najbliższym środowiskiem lokalnym,
Szkoła Promująca Zdrowie to placówka, która tworzy warunki i podejmuj działania, które sprzyjają:

 • dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej,
 • podejmowaniu przez członków społeczności szkolnej działań na rzecz zdrowia własnego i innych oraz tworzenia zdrowego środowiska
Główne cechy Szkoły Promującej Zdrowie:
 • edukacja zdrowotna jako ważny element programu nauczania szkoły,
 • etos zdrowia w szkole, to znaczy troska o dobre samopoczucie uczniów i wszystkich pracowników szkoły,
 • współdziałanie z rodzicami i społecznością lokalną.
Cele Szkoły Promującej Zdrowie:
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie każdej osoby w rodzinie iw społeczności lokalnej,
 • zachęcanie do zdrowego stylu życia oraz stworzenie uczniom i pracownikom realnych i atrakcyjnych możliwości dokonywania zdrowych wyborów,
 • umożliwianie uczniom rozwoju ich potencjału fizycznego, psychicznego i społecznego oraz wzmacnianie w nich poczucia własnej wartości,
 • zapewnienie sprzyjającego zdrowiu środowiska do pracy i nauki,
 • włączenie edukacji zdrowotnej uczniów do programu nauczania szkoły lub placówki z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania,
 • wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia oraz tworzenia zdrowego i bezpiecznego środowiska fizycznego,
 • włączenie do działań rodziców oraz do edukacji zdrowotnej służbę zdrowia.
Szkoła Promująca Zdrowie to siedlisko (czyli miejsce, w którym żyje, pracuje, uczy się i bawi wielu ludzi, obowiązują w nim specyficzne normy, prawa i obowiązki), w którym społeczność szkolna:
 • podejmuje wspólne działania dla poprawy swego zdrowia i samopoczucia przez zmianę zachowań zdrowotnych, tworzenie zdrowego środowiska fizycznego i społecznego;
 • uczy się jak zdrowiej i lepiej żyć przez edukację zdrowotną, rozwój osobisty, społeczny, zawodowy;
 • zachęca innych w swym otoczeniu, zwłaszcza rodziców, do podobnych działań przez otwartość i dialog, partnerstwo, współdziałanie.
Cechy odróżniające SzPZ od dotychczasowych działań na rzecz zdrowia
 • podejmowanie zaplanowanych, długotrwałych (a nie tylko akcyjnych) działań dostosowanych do zdiagnozowanych potrzeb;
 • systemowość pracy szkoły lub placówki oraz jednomyślność ,„intensyfikacja” treści poznanych w szkole przez wspierające działania rodziny i społeczeństwa;
 • wyjście poza mury szkoły tzn. współpraca z rodzicami i przedstawicielami społeczności lokalnej w rozwiązywaniu ważnych problemów społeczności szkolnej.
W naszym przedszkolu powołano zespół promujący zdrowie. W jego skład wchodzą: mgr Urszula Małusecka- koordynator
mgr Anna Trzebuniak-członek zespołu
mgr Barbara Pająk- członek zespołu
mgr Bożena Pająk- członek zespołu

PLAN DZIAŁAŃ MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W ZAKRESIE SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

Projekt i wykonanie: Beziworld.eu & Bohomaz Kontynuacja projektu: Uczniowie ZS im. W.Goetla