Zadbajmy o bezpieczeństwo dzieci w szatni.

Ze względu na zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa, prosimy o nie pozostawianie dzieci w szatni, na schodach, czy też w innych miejscach przedszkola bez opieki.

Dziecko przyprowadzone rano do przedszkola, musi być przekazane pracownikowi odpowiedzialnemu za odprowadzenie go do sali. Opiekę nad dzieckiem w drodze do przedszkola, do momentu przekazania pracownikowi sprawuje rodzic.

W sytuacji nieobecności pracownika, rodzic jest zobowiązany do zaprowadzenia dziecka i przekazania go nauczycielowi w sali, ponosząc pełną odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo.

PO. mgr Izabela Toczek

Przeczytaj także
Przedszkole

Zapraszamy do kontaktu

Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania oraz doradzimy w procesie rekrutacji.