Bo ja jestem Polak mały

„Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste: umiłowanie historii, tradycji, języka czy samego krajobrazu ojczystego. Jest to miłość, która obejmuje również dzieła rodaków i owoce ich geniuszu (…) Ojczyzna jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli i jako taka, jest też wielkim obowiązkiem.”

Jan Paweł II „Pamięć i tożsamość”

          Zarówno te jesienne święto, jakim jest rocznica Odzyskania Niepodległości, tak i te majowe święta są zawsze doskonałą okazją do przybliżenia dzieciom tematyki patriotycznej. Ostatnie dni kwietnia w grupie Motylki były poświęcone rozmowom o ojczyźnie.  Dzieci  z pomocą maskotek: białego orła, Smoka Wawelskiego czy Krakowianki poznały symbole narodowe Polski, śpiewały  patriotyczną piosenkę, słuchały legend o Syrence Warszawskiej, Smoku Wawelskim, o Lechu, Czechu i Rusie, wyklejały postać Syrenki, układały godło Polski.
            Różnorodne działania edukacyjne miały na celu:

– rozwijanie u dzieci postaw patriotycznych związanych z tożsamością kultury narodowej,

– wprowadzanie dzieci w świat polskich tradycji,

– rozbudzanie szacunku i poczucia dumy wobec dorobku minionych pokoleń,

– rozbudzanie uczucia miłości i przywiązania do ziemi ojczystej,

– kształtowania świadomości bycia Polakiem i Europejczykiem.

🇵🇱Warto już w najmłodszych sercach kształtować postawę patriotyczną, uwrażliwiać na piękno Ojczyzny,zapoznawać z historią,bo choć Polak mały, to jednak „silny i śmiały”.
Brygida S.
Przeczytaj także
Przedszkole

Zapraszamy do kontaktu

Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania oraz doradzimy w procesie rekrutacji.